08.04.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca USLUGA AD BAČKA TOPOLA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Mediolanum Invest“a.d. Beograd

poziv skupstina 2021-potpisan (2).pdf