30.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOLUT AD KOLUT

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv na sednicu skupstine akcionara PP Kolut a.d. -30.06.2023_.pdf