13.04.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XIII anuiteta za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „UniCredit Bank Srbija“ a.d. Beograd

Obaveštenje II emisija.pdf