13.04.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća V anuiteta za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO Šabac

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati o roku dospaća V kupona IV emisije kratkoročnih obveznica izdavaoca M.I. FINANCE DOO.pdf