30.11.2020.

Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I kupona i glavnice XXX emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Isplata kupona i glavnice 30 emisije kratkoročnih obveznica Graditelj Beograd ad Beograd.pdf