12.04.2017.

Prinudni otkup akcija izdavaoca SVETI NIKOLA a.d. Sečanj

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Wise broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «KEMOIMPEX» a.d. Beograd, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «SVETI NIKOLA» a.d. Sečanj.

Prinudni otkup akcija zdavaoca SVETI NIKOLA a.d. Sečanj.pdf