30.01.2023.

Obaveštenje o ispisu FI - PSU izdavaoca “MARBLE IT” DOO NOVI SAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU FINANSIJSKOG INSTRUMENTA - PRAVO NA STICANJE UDELA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 4 finansijska instrumenta - pravo na sticanje udela: CFI kod i ISIN broj: RMXXXX, RSMRBLR44773, CFI kod i ISIN broj: RMXXXX, RSMRBLR16524, CFI kod i ISIN broj: RMXXXX, RSMRBLR11657, CFI kod i ISIN broj: RMXXXX, RSMRBLR83649, izdavaoca “MARBLE IT” DOO NOVI SAD (MB: 21377236), a na osnovu dokumentacije dostavljene od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.