25.02.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TP SENTA - PROMET AD. SENTA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Poziv za godisnju Skupstinu akcionara 30.03.2021.g. Senta promet ad.pdf