07.02.2020.

Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća III kupona i glavnice I emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obavestenje o isplati kupona i glavnice I emisije dugoročnih obveznica Graditelj Beograd ad pre roka dospeća.pdf