11.09.2023.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XII kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca BORBENI SLOŽENI SISTEMI DOO Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „M&V Investments“ a.d. Beograd

BSS Obaveštenje.pdf