11.07.2019.

Prinudni otkup akcija izdavaoca MINEL RASTAVLJAČI a.d. Novi Pazar

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «ROYAL HOUSE» d.o.o. Novi Banovci, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «MINEL RASTAVLJAČI» a.d. Novi Pazar.

Prinudni otkup akcija izdavaoca MINEL RASTAVLJAČI a.d. Novi Pazar.pdf