25.09.2023.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XII kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „OTP banka Srbija“ a.d. Novi Sad

Obaveštenje o roku dospeća XII kupona I emisije obveznica.pdf