19.01.2023.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca BEOČIN AD BEOČIN - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 11.990 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSBEOCE27480 izdavaoca BEOČIN AD BEOČIN - U STEČAJU (MB: 08028389), usled zaključenog stečajnog postupka.