30.11.2020.

Obaveštenje o odlaganju Skupštine akcionara izdavaoca SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Poziv za skupstinu 25 12 2020-potpisan.pdf