11.09.2023.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XII kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca PMC INŽENJERING DOO Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „M&V Investments“ a.d. Beograd

PMC Obaveštenje o isplati.PDF