26.02.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DDOR GARANT AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

DDOR-GARANT AD BEOGRAD Poziv SA 30.03.2021.pdf