25.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca HIDROTEHNIKA - HIDROENERGETIKA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Saziv 21. redovne Skupstine hdrt.pdf