01.07.2022.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca ŠLJUNKARA AD BELA CRKVA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

AD SLJUNKARA - IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU 30.06.2022 - KOMPLET - potp.pdf