26.03.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca Grupa Univerexport-Trgopromet AD Subotica

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tandem Financial“ a.d. Novi Sad

Skupština Grupa Univerexport-Trgopromet AD Subotica25032020.pdf