14.05.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VI anuiteta za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO Šabac

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

M.I. FINANCE DOO Šabac- Obaveštenje o isplati o roku dospeća za VI kupon IV emisije kratkoročnih obveznica.pdf