01.12.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JADAR AD LOZNICA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Poziv za ponovljenu vanrednu sednicu skupštine Jadar ad-pt.pdf