03.02.2023.

Prinudni otkup akcija izdavaoca POTISJE-PRECIZNI LIV a.d. Ada

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad.

Prinudni otkup akcija izdavaoca POTISJE-PRECIZNI LIV a.d. Ada.pdf