14.02.2020.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PLANINKA a.d. Kuršumlija

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «PLANINKA» a.d. Kuršumlija od 07.02.2020. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Euro Fineks broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «PLANINKA» a.d. Kuršumlija, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PLANINKA a.d. Kuršumlija.pdf