21.11.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IMTEL - KOMUNIKACIJE A.D. BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker“ a.d. Beograd

Poziv za skupstinu 2022 potpisan Imtel komunikacije.pdf