04.03.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“a.d. Beograd

Odluka o sazivanju vanredne skupstine 25.03.2021. RTC Luka Leget ad.pdf