25.03.2020.

Obaveštenje o održavanju Vanredne Skupštine akcionara izdavaoca NIS AD Novi Sad

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

Poziv za 44 vanrednu sednicu SA NIS a.d. Novi Sad.pdf
Invitation to the 44 extraordinary meeting SA NIS a.d. Novi Sad.pdf