30.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AGROBANAT AD PLANDIŠTE

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

poziv za skupštinu 30.06.2023 Agrobanat 08042918 .pdf