17.11.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SRPSKA BANKA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Srpska banka“ a.d., Beograd

Poziv za 79. vanrednu sednicu Skupštine.pdf