16.01.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NAPREDAK AD PIROT

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Odluka o sazivanju vanredne Skupštine akcionara - Napredak ad Pirot p.pdf