19.01.2023.

Prinudni otkup akcija izdavaoca BEOPAN a.d. Pančevo

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana „Tesla Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «BEOKOM» d.o.o. Beograd, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «BEOPAN» a.d. Pančevo.

Prinudni otkup akcija izdavaoca BEOPAN a.d. Pančevo.pdf