06.11.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PROJEKTBIRO AD SOMBOR

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara - Projektbiro ad.pdf