30.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „NLB Komercijalna banka“ a.d., Beograd

Poziv za 32. redovnu sednicu Skupštine 30 06 2023.pdf