10.11.2020.

Obaveštenje o odlaganju Skupštine akcionara izdavaoca MIN DIV AD SVRLJIG

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Poziv za XI redovnu sednicu Skupštine akcionara.pdf
Odluka o izmeni Odluke o Sazivanju XI redovne sednice Skupštine akcionara.pdf