22.09.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGOINSPEKT AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

Odluka o sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara izdavaoca Jugoinspekt ad Beograd.pdf