10.04.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća II anuiteta za XX emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obavestenje o isplati II anuiteta 20emisije kratkoročnih obveznica Graditelj beograd ad Beograd.doc