12.02.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IPA METALOPLASTIKA AD TRSTENIK – STARI TRSTENIK

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker“ a.d. Beograd

POZIV-redovna Metaloplastika E potpis.pdf