11.09.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća II anuiteta za XVIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL-INŽENJERING DOO NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obaveštenje Instel.pdf