10.04.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I anuiteta za XXI emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obavestenje o prevremenoj isplati I anuiteta XXI emisije kratkoročnih obveznica Graditelj Beograd ad Beograd.doc