03.03.2017.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PLANINKA a.d. Kuršumlija

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Odluke Nadzornog odbora izdavaoca «PLANINKA» a.d. Kuršumlija od 01.03.2017. godine, kao i zahteva od člana «Euro Fineks broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo izdavaoca «PLANINKA» a.d. Kuršumlija, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PLANINKA a.d. Kuršumlija.pdf