03.12.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SOGAZ ADO NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Banca Intesa“ a.d. Beograd

Poziv za sednicu Skupštine.pdf