13.04.2017.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XI anuiteta za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „UniCredit Bank Srbija“ a.d. Beograd

OBAVESTENJE II emisija.pdf