28.10.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

POZIV za vanrednu skupstinu akcionara Ravnište 19.11.20-potpisan.pdf