25.02.2021.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca INSTITUT ZA STRANE JEZIKE AD BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca „Institut za strane jezike“ a.d. Beograd od 27.07.2020. godine, na osnovu Odluke Nadzornog odbora izdavaoca „Institut za strane jezike“ a.d. Beograd od 04.02.2021. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva člana „Tezoro broker“ a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo „Institut za strane jezike“ a.d. Beograd, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija Institut za strane jezike ad Beograd.pdf