11.07.2019.

Obaveštenje o nameri za preuzimanje akcija izdavaoca HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA a.d. Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Jubmes banka“ a.d. Beograd

ONP_Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija izdavaoca HIDROTENIKA-HIDROENERGETIKA a.d. Beograd.pdf