30.03.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MIROČ AD KLADOVO

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital “a.d. Beograd

Poziv za skupstinu Miroc (2).pdf