04.01.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MAGISTRALA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“a.d. Beograd

Odluka sa pozivom za Skupstinu Magistrala ad Beograd.pdf