13.05.2022.

Obaveštenje o dopuni dnevnog reda za Skupštinu akcionara izdavaoca AD FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA ŽABALJ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „OTP banka Srbija“ a.d. Novi Sad

SJKS_Dopuna dnevnog reda redovne Skupštine.pdf