25.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca CHIP CARD AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

POZIV AKCIONARIMA za XXIII SKUPŠTINU CHIP CARD AD BEOGRAD.pdf