24.11.2020.

Obaveštenje o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara izdavaoca INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Dopuna dnevnog reda INTEREUROPA.pdf