07.02.2020.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IV anuiteta za III emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca SWISS LAB DOO BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati o roku dospeća četvrtog kupona III emisije kratkoročnih obveznica izdavaoca SWISS LAB d.o.o. Beograd.pdf